راهنمای بیماران

. ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان عزیزدر بخشهاي عادي ساعت ۱۷-۱۵ ودر بخش هاي ويژه ۱۶-۱۵ می باشد.
۲٫ با توجه به محدودیت فضا وزمان ، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم خویشان ودوستانی را که مایل به ملاقات ازبیمارمی باشند ، پس ازترخیص به منزل هدایت کنید .
۳٫ سیگارکشیدن درمحیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیداً ممنوع است .
۴٫ مسئولیت نگهداری از وسائل،اشیای قیمتی و شخصی به عهده بیمارستان نمی باشد.
۵٫ امکانات تصویربرداری ازلحظات باشکوه و بیاد مـاندنی تـولد فرزند شما ، توسط بیمـارستان فراهم است ، بدیهی است که هزینه فیلمبرداری بـه عهده بیمارمی باشد .
۶٫ حضور همراه بربالین بیمارمنوط به اجازه پزشک معالج ، بخش و دریافت کارت همراه است . حضور همراه دراتاق دوتخته فقط یک نفر ودراتاق خصوصی هزینه همراه بیش ازیک نفربه صورت جداگانه دریافت می گردد

اطلاعات تماس

پرسش و پاسخ های متداول

جهت اخد گواهی ولادت

راهنمای طبقات

شما فقط می توانید از فضای بیرون بیمارستان برای پارک استفاده کنید

ایستگاه متروی آزادی

برای دسترسی راحت تر می توانید از رمپ استفاده کنید

می خواهید وقت ملاقات بگیرید؟

با شماره تلفن ۸۸۷۸۵۰۳۰ یا فرم زیر در ارتباط باشید