بيمارستان تخصصي شهريار در جنوب غربي تهران بزرگ در در خيابان آذربايجان، نبش خيابان كارون قرار گرفته است. اين بيمارستان داراي مساحت  3000متر مربع و زير بناي كل 6325 متر مربع در 5 طبقه با زيرزمين ، مي باشد .

اين بيمارستان يك مركز درمانی خصوصي می باشد و تحت نظارت دانشگاه تهران  قرار دارد. بزرگراه ها و جاده های اطراف بیمارستان به شهرك ها و نواحی پر جمعیت اطراف منتهی می شود.

اين بيمارستان در سال 1350 تأسيس و از همان زمان فعاليت خود را آغاز نموده است و اينكه بيمارستان موفق به كسب مجوزهاي لازم براي تعداد 150 تخت بستري گرديد.

امید است که بیمارستان خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب تامین نماید.