اتاق عمل

مکانی استريل در بیمارستان که فقط جهت کارکنان بخش استریل و تیم جراحی طراحی شده است .اتاق‌های عمل با درهای دوطرفه از هم جدا می‌شوند و فقط تیم جراحی اجازه ورود و خروج به این محدوده را دارد. احتیاط‌های خارجی شامل رعایت اصول استریلیته محیط عمل و رفت و آمد كنترل می‌شود.

موقعيت جغرافيايي :

اتاق عمل در طبقه چهارم بيمارستان در مجاورت بلوك زايمان واقع گرديده است .

قوانين و مقررات بخش :

 1. ورود افراد متفرقه به اتاق عمل ممنوع است .
 2. رعايت ضوابط ورود و خروج اتاق عمل توسط همه كاركنان (شامل تعويض البسه و كفش و ...)
 3. رعايت دستورالعمل هاي ايمني توسط همه كاركنان .
 4. مراقبت و نگهداري صحيح تجهيزات اتاق عمل توسط همه كاركنان .
 5. رعايت انضباط كاري توسط همه كاركنان شامل حضور به موقع و ...
 6. رعايت برنامه زمان بندي شده جهت اعمال جراحي توسط همه كاركنان .
 7. درصورتيكه چند بيمار در سرويس چند جراح بستري و آماده عمل باشند اولويت با پزشكي است كه از قبل وقت گرفته باشد و در صورت مراجعه همزمان اولويت با اطفال و بيماران ديابتي است .
 8. پزشكان محترم حتي المقدور از اعزام بيمار به اتاق عمل در نيم ساعت انتهاي شيفت خودداري نمايند .
 9. در صورت همزماني دو بيمار اورژانس از گروه زنان و ساير گروه ها استفاده از اتاق عمل طيق توافق ايشان انجام خواهد شد .
 10. ليست اعمال جراحي بيماران ادميت شده در بخش بايد حداكثر تا ساعت 24 شب به اتاق عمل اطلاع داده شود .
 11. نصب اتيكت بر روي لباس پرسنل الزامي مي باشد