اطلاعات مربوط به زمان ترخیص بیمار

ترخیص بیمار از بخش ، طبق صلاحدید و با دستور پزشک معالج ، و پس از تکمیل پرونده بالینی بیمار صورت می پذیرد.

1-پس از تکمیل پرونده بیمار توسط پزشک و سیستم پرستاری ، پرونده توسط منشی بخش ترخیص  واقع در طبقه همکف ارسال .می گردد تا ضمن چک مجدد مدارک پزشکی بیمار، تجهیزات پزشکی و یا اقلام دارویی بیمار نیز تعیین تکلیف شده و میزان بدهکاری یا طلبکاری بیمار نسبت به مبلغ واریزی بدو پذیرش مشخص شود. پس از تعیین هزینه ، مراتب جهت اعلام به بیمار ، به بخش منعکس می گردد. در صورت صفر بودن هزینه ، بخش می تواند بیمار را ترخیص نماید.

2-در صورت طلب یا بدهکاری  ، همراه بیمار می تواند با مراجعه به باجه صندوق ، نسبت به تسویه حساب بیمار خود  و اخذ مجوز خروج اقدام فرماید.

3-توصیه های پس از ترخیص ، از جمله نحوه مصرف داروها ، چگونگی و زمان استحمام ،  نحوه تغذیه و زمان مراجعه مجدد به پزشک معالج  و ...، از طرف پرستار بخش یا پزشک / دستیار معالج برای بیمار توضیح داده می شود.

6-با ترخیص بیمار ، مچ بند بیمار بلااستفاده بوده و معدوم گردد.

 8-از این که زمانی از ایام عمر پر برکت شما در بیمارستان سپری شده یا می شود  و ما افتخار خدمت به شما را داشته یا خواهیم داشت ، مفتخریم و برای سلامت ، سعادت و عاقبت بخیری شما ، همراهان گرامی و همه بیماران عزیزرا  ، از خداوند متعال ، مسئلت می نماییم.

واحد مالي ترخيص در طبقه همكف ساختمان شماره 1بيمارستان مي باشد

اهم خدمات واحد ترخيص

بيمار پس از پذيرش به واحد ترخيص مراجعه نموده ، در صورتيكه بصورت آزاد پذيرش شده باشد از سوي ترخيص تعيين وديعه شده و به صندوق مراجعه مينمايد .

لازم به ذكر است كه بيمه هاي ايران ، دانا، رازي ، البرز ، آسيا ، بانك مركزي ، بيمه ملت ، سرمد ، پارسيان ، نوين ، خدمات درماني نيروهاي مسلح ، دي ، آتيه سازان حافظ ، سامان ، سينا ، كمك رسان ايران ، بيمه ما(ملت ايران) ، معلم ،ْتجارت نو و ميهن به صورت آنلاين جهت بيماران در قسمت پذيرش صادر خواهد شد .

مراحل ترخيص بيمار پس از دستور ترخيص توسط پزشك و يا رضايت شخصي از جانب بيمار  حدود نيم ساعت بعد پرونده توسط بخش به واحد ترخيص ارجاع داده مي شود و حدودا نيم ساعت بعد صورتحساب بيمار آماده مي شود .

همراهان بيماران گرامي پس از دريافت صورتحساب و تسويه حساب با صندوق و دريافت برگه خروج و تحويل آن به بخش قادر به ترك بيمارستان مي باشند .

مسئول ترخيص : سركار خانم شيخلر              داخلي : 438