درمانگاه

كلينيك بيمارستان با كليه تخصص ها براي ارائه خدمات سلامت به مراجعين مشغول فعاليت مي باشد :

ساعت كار كلينيك هاي تخصصي بيمارستان به شرح زير مي باشد:

هر روز از ساعت 9 صبح الي19 عصر به جز   جمعه ها و ايام تعطيل داير مي باشد

موقعيت جغرافيايي بخش:

كلينيك تخصصي در غربي بيمارستان در طبقه همكف واقع شده است .

شامل :‌ گوش و حلق و بيني ،‌ اطفال ،‌ ارتوپدي ، شنوايي سنجي ، جراحي پستان ،‌ نوار عصب و عضله ، پوست ، ‌روانپزشكي ، ‌عفوني .زنان ، مامائي ،‌ شيردهي ،قلب ،‌داخلي ، جراحي عمومي ، ‌گوارش ،‌ نفرولوژي ، چشم پزشكي  ‌بينائي سنجي ،‌ پاراكلينيك ،‌ تست ورزش و اكو، آنكولوژي، نروسرجري

قوانين ومقررات بخش :

  1. احترام به مافوق .
  2.  پرسنل بايستي با فرم بيمارستان و اتيكت و رسالت مقرر در بخش حاضر باشند .
  3.  پرسنل بايستي با نهايت احترام و رعايت حريم همكاران و بيماران برخورد نمايند.
  4.  پرسنل بايستي در نهايت عدالت و برابري در انجام وظايف محوله كوشش نمايند.
  5.  درصورت بروز مشكل اورژانسي درصورت عدم حضور مسئول بخش ، تلفني و يا با دفتر پرستاري هماهنگي انجام دهند .
  6. درصورت كم كاري ويا برخورد ناشايست با پرسنل مربوطه برخورد خواهد شد .
  7.  پرسنل موظف به اجراي دستورات مكتوب پزشك هستند .
  8.  پرسنل موظفند بعد از انجام كار ورفتن بيماران بخش را ترك نمايند .
  9. پرسنل موظفند در صورت بروز مشكل در بخش نهايت همكاري را با بخش مبذول فرمايند .