فيزيوتراپي

فیزیوتراپی، فراهم کننده خدمات برای مردم و جمعیت ها می‌باشد تا حداکثر حرکت و توانایی عمل را در طول دوران زندگي حفظ نماید ویا توسعه داده و به حال اول بر گرداند. فیزیوتراپی شامل ارایه خدماتی  به حرکت و عملکرد فرد می باشد که توسط فرآیند پیری یا صدمات و بیماری ها، مورد تهدید قرار می‌گیرد.

فيزيوتراپي به شناسايي و افزايش پتانسيل هاي حركتي براي بهبود ، پيشگيري ، درمان و نوتواني مي پردازد .

فيزيوتراپي خدمتي است كه تنها توسط و يا با هدايت و نظارت يك فيزيوتراپيست صورت مي گيرد و شامل : بررسي ، تشخيص ، برنامه ربزي ، مداخله و ارزيابي مي باشد .

فيزيوتراپي بيمارستان خصوصي شهريار كليه خدمات فيزيوتراپي را به مراجعين سر پايي وهمچنين بيماران ارجاعي از بخشهاي بستري بيمارستان ارائه مي دهد ودر همين راستا بابهره گيري از تجهيزات كارآمدو پرسنل مجرب ونظارت منظم برحسن انجام كار همواره سعي در ارائه خدمات فيزيوتراپي ارزشمند و مفيد دارد .

موقعيت جغرافيايي بخش :

فيزيوتراپي در طبقه زيرهمكف بيمارستان واقع شده است و شامل بخش هاي زير مي باشد :

 1. الكتروتراپي
 2. مكانوتراپي
 3. ليزرتراپي
 4. كشش الكتريكي كمر و گردن

قوانين و مقررات بخش :

 1. تمامي افراد در چهارچوب قوانين وضع شده وزارت بهداشت و درمان مشغول به فعاليت مي باشند .
 2. اين قوانين شامل انجام كليه اقدامات مرتبط با خدمات فيزيوتراپي بوده و رعايت آن براي كليه پرسنل الزامي مي باشد .
 3. ساعت كار فيزيوتراپي از 8 صبح لغايت 17 عصر در شيفت صبح و عصر مي باشد كه پرسنل موظف به حضور به موقع در محل كار خود مي باشند .
 4. تمامي پرسنل مي بايست به قوانين وضع شده داخلي فيزيوتراپي عمل كرده و همكاري لازم را با تمامي همكاران در فيزيوتراپي و بخش هاي ديگر داشته باشند . منشي بخش موظف است كه نسخه هاي بيمه اي بيماران سرپايي را پس از اطمينان از اينكه دفترچه متعلق به بيمار است در سيستم HISپذيرش نمايد . پشت برگه بيمه ها آدرس و شماره تلفن بيمار را ثبت نمايد و هرجلسه از بيمار امضا و يا اثر انگشت بگيرد .
 5. بعد از پذيرش بيمار مشخصات بيمار شامل نام و نام خانوادگي ،‌ جلسه ،‌ مشكل بيمار ،‌ نوع بيمه ، هزينه هرجلسه ، ‌پرداختي بيمار در دفتر ثبت روزانه نوشته شود . بيماران به ترتيب اسامي در دفتر جهت درمان به داخل كابين ها فرستاده مي شوند
 6. پذيرش بيماران بصورت همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 8 صبح الي 6 عصر انجام مي شود .
 7. نام بيمار بستري كه مشاوره فيزيوتراپي دارد توسط مسئول بخش مربوطه در سيستم HIS ثبت مي شود .