مسئول واحد فناوری اطلاعات: مهندس همايون امامي

مدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر

موقعیت مکانی واحد: ساختمان شماره 2 طبقه همكف اتاق فناوری اطلاعات

 بيمارستان شهريار (تهران) از ابتداي تاسيس كليه اطلاعات پرونده­ها به همراه تصاوير راديولوژي، ام آر آي، س ي تي اس  كن و اطلاعات مالي بيمار را در سيستم HIS و MIS  نگهداري م ي كن د.

نرم افزار HIS و MIS متعلق به شركت طراح داده پيشرو مي باشد.